Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 май 2012 г. - Страсбург

12. Судан и Южен Судан (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Судан и Южен Судан

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) направи изявление

Изказаха се: Gay Mitchell, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Мария Неделчева, Ana Gomes, Niccolò Rinaldi, Fiorello Provera, Willy Meyer, Filip Kaczmarek, Marielle de Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Sari Essayah, Tunne Kelam, Michael Gahler и Bogusław Sonik.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Charles Tannock, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Nicolai Wammen.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност