Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. gegužės 23 d. - Strasbūras

12. Sudanas ir Pietų Sudanas (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Sudanas ir Pietų Sudanas

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Gay Mitchell PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Mariya Nedelcheva, Ana Gomes, Niccolò Rinaldi, Fiorello Provera, Willy Meyer, Filip Kaczmarek, Marielle de Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Sari Essayah, Tunne Kelam, Michael Gahler ir Bogusław Sonik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Charles Tannock, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Nicolai Wammen.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika