Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 23 maja 2012 r. - Strasburg

12. Sudan i Sudan Południowy (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sudan i Sudan Południowy

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Gay Mitchell w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Mariya Nedelcheva, Ana Gomes, Niccolò Rinaldi, Fiorello Provera, Willy Meyer, Filip Kaczmarek, Marielle de Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Sari Essayah, Tunne Kelam, Michael Gahler i Bogusław Sonik.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali następujący posłowie: Charles Tannock, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrał Nicolai Wammen.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności