Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. mája 2012 - Štrasburg

12. Sudán a Južný Sudán (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Sudán a Južný Sudán

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Mariya Nedelcheva, Ana Gomes, Niccolò Rinaldi, Fiorello Provera, Willy Meyer, Filip Kaczmarek, Marielle de Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Sari Essayah, Tunne Kelam, Michael Gahler a Bogusław Sonik.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Charles Tannock, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpil Nicolai Wammen.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia