Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 май 2012 г. - Страсбург

13. Гвинея-Бисау (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Гвинея-Бисау

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Paulo Rangel, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Diogo Feio, Peter Šťastný, Filip Kaczmarek и João Ferreira.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказа се Nicolai Wammen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност