Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 - Στρασβούργο

13. Γουινέα-Μπισσάου (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Γουινέα-Μπισσάου

Ο Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπρόσωπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Diogo Feio, Peter Šťastný, Filip Kaczmarek και João Ferreira.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Nicolai Wammen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου