Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 23 maja 2012 r. - Strasburg

13. Gwinea Bissau (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Gwinea Bissau

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Diogo Feio, Peter Šťastný, Filip Kaczmarek i João Ferreira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrał Nicolai Wammen.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności