Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2068(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0161/2012

Ingediende teksten :

A7-0161/2012

Debatten :

PV 23/05/2012 - 16
CRE 23/05/2012 - 16

Stemmingen :

PV 24/05/2012 - 10.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0223

Notulen
Woensdag 23 mei 2012 - Straatsburg

16. Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa [2011/2068(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)

Gerben-Jan Gerbrandy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Salvatore Iacolino (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Kent Johansson (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Derek Vaughan (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Judith A. Merkies, namens de S&D-Fractie, Vladko Todorov Panayotov, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Miroslav Ouzký, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerben-Jan Gerbrandy, Richard Seeber, Adam Gierek, Holger Krahmer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Seeber, Satu Hassi, Anna Rosbach, Juozas Imbrasas, Angelika Werthmann, Gaston Franco, George Sabin Cutaş, Riikka Manner, Reinhard Bütikofer, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Elisabetta Gardini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Matthias Groote, Andrea Zanoni, Konrad Szymański, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Julie Girling, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Judith A. Merkies, en Christa Klaß.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karin Kadenbach, Romana Jordan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alojz Peterle, Andres Perello Rodriguez, Seán Kelly, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič en Bogusław Sonik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Danuta Jazłowiecka, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Gerben-Jan Gerbrandy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 24.5.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid