Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2617(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000106/2012 (B7-0113/2012)

Debatai :

PV 23/05/2012 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. gegužės 23 d. - Strasbūras

17. Jaunimo galimybių iniciatyva (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. (O-000106/2012) kurį pateikė Pervenche Berès Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Komisijai: Jaunimo galimybių iniciatyva (B7-0113/2012)

Pervenche Berès pateikė žodinį klausimą.

László Andor (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu, Riikka Manner ALDE frakcijos vardu, ir Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, Nicole Sinclaire , nepriklausoma Parlamento narė, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Phil Bennion, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Younous Omarjee, Jutta Steinruck (ji pakėlusi mėlynąją kortelę pateikė klausimą Derekui Rolandui Clarkui, ir šis į jį atsakė), Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Emer Costello, Frédéric Daerden, Andrea Cozzolino, Sylvana Rapti, Kinga Göncz (ji taip pat atsakė į Paulo Rübigo pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą), Iliana Malinova Iotova ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyn Regner, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Josef Weidenholzer, Eija-Riitta Korhola, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula ir Anna Záborská.

Kalbėjo László Andor.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Pervenche Berès Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu – dėl Jaunimo galimybių iniciatyvos (B7-0233/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.5 protokolo 24.5.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika