Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2617(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-000106/2012 (B7-0113/2012)

Debates :

PV 23/05/2012 - 17

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Trešdiena, 2012. gada 23. maijs - Strasbūra

17. Iniciatīva jauniešu nodarbinātības izredžu palielināšanai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000106/2012) un kuru uzdeva Pervenche Berès Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā Komisijai: Jaunatnes iespēju iniciatīva (B7-0113/2012).

Pervenche Berès izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Alejandro Cercas S&D grupas vārdā, Riikka Manner ALDE grupas vārdā un Emilie Turunen Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Phil Bennion, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Younous Omarjee, Jutta Steinruck, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Derek Roland Clark, kurš uz to atbildēja, Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Emer Costello, Frédéric Daerden, Andrea Cozzolino, Sylvana Rapti, Kinga Göncz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Iliana Malinova Iotova un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyn Regner, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Josef Weidenholzer, Eija-Riitta Korhola, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula un Anna Záborská.

Uzstājās László Andor.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā - par iniciatīvu jauniešu nodarbinātības izredžu palielināšanai (B7-0233/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 24. maija protokola 10.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika