Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2657(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0234/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/05/2012 - 10.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0222

Protokoll
Neljapäev, 24. mai 2012 - Strasbourg

10.3. Homofoobiavastane võitlus Euroopas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 ja B7-0243/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0234/2012

(asendades B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 ja B7-0243/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Michèle Striffler, Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel,

Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari ja Britta Thomsen fraktsiooni S&D nimel,

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro ja Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0222)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika