Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0234/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/05/2012 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0222

Pöytäkirja
Torstai 24. toukokuuta 2012 - Strasbourg

10.3. Homofobian torjunta Euroopassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 ja B7-0243/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0234/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 ja B7-0243/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michèle Striffler, Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta

Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari ja Britta Thomsen S&D-ryhmän puolesta

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro ja Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0222)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö