Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2657(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0234/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/05/2012 - 10.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0222

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. gegužės 24 d. - Strasbūras

10.3. Kova su homofobija Europoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 ir B7-0243/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0234/2012

(keičiama B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 ir B7-0243/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Michèle Striffler, Simon Busuttil PPE frakcijos vardu,

Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari ir Britta Thomsen S&D frakcijos vardu,

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro ir Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu,

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu,

Priimta (P7_TA(2012)0222).

Teisinė informacija - Privatumo politika