Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0234/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/05/2012 - 10.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0222

Zápisnica
Štvrtok, 24. mája 2012 - Štrasburg

10.3. Boj proti homofóbii v Európe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 a B7-0243/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0234/2012

(nahrádzajúci B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 a B7-0243/2012):

podaný týmito poslancami:

Michèle Striffler, Simon Busuttil v mene skupiny PPE,

Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari a Britta Thomsen v mene skupiny S&D,

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro a Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE,

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL,

Prijatý (P7_TA(2012)0222)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia