Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0234/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/05/2012 - 10.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0222

Protokoll
Torsdagen den 24 maj 2012 - Strasbourg

10.3. Kamp mot homofobi i Europa (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 och B7-0243/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0234/2012

(ersätter B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012 och B7-0243/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Michèle Striffler, Simon Busuttil för PPE-gruppen,

Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari och Britta Thomsen för S&D-gruppen,

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro och Nadja Hirsch för ALDE-gruppen,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen,

Antogs (P7_TA(2012)0222)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy