Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2655(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0241/2012

Разисквания :

PV 24/05/2012 - 15.3
CRE 24/05/2012 - 15.3

Гласувания :

PV 24/05/2012 - 16.3
CRE 24/05/2012 - 16.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0229

Протокол
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург

16.3. Положението на бежанците от Северна Корея (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0241/2012, B7-0260/2012, B7-0261/2012, B7-0262/2012, B7-0263/2012 и B7-0264/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0241/2012

(за замяна на B7-0241/2012, B7-0260/2012, B7-0261/2012, B7-0263/2012 и B7-0264/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam и Tokia Saïfi, от името на групата PPE;

Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE;

Gerald Häfner, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR;

Fiorello Provera, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0229)

(Предложението за резолюция B7-0262/2012 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност