Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко (внесени предложения за резолюция)
 4.Борба с хомофобията в Европа (внесени предложения за резолюция)
 5.Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (разискване)
 6.Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария (разискване)
 7.Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави ***I (разискване)
 8.Състав на Парламента
 9.Продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни (писмена декларация)
 10.Време за гласуване
  
10.1.Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави ***I (гласуване)
  
10.2.Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко (гласуване)
  
10.3.Борба с хомофобията в Европа (гласуване)
  
10.4.Европа за ефективно използване на ресурсите  (гласуване)
  
10.5.Инициатива „Възможности за младежта“ (гласуване)
  
10.6.Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (гласуване)
  
10.7.Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария (гласуване)
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
15.1.Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по правата на човека
  
15.2.Азербайджан
  
15.3.Положението на бежанците от Северна Корея
 16.Време за гласуване
  
16.1.Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по правата на човека (гласуване)
  
16.2.Азербайджан (гласуване)
  
16.3.Положението на бежанците от Северна Корея (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Състав на Парламента
 19.Решения относно някои документи
 20.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 22.График на следващите заседания
 23.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни (писмена декларация)
Протокол (237 kb) Присъствен списък (58 kb)    Резултати от поименно гласуване (1232 kb) Приложение 1 (9 kb) 
 
Протокол (248 kb) Присъствен списък (50 kb) Резултати от гласувания (327 kb) Резултати от поименно гласуване (662 kb)    
 
Протокол (278 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (524 kb) Резултати от поименно гласуване (1405 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност