Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 юни 2012 г. - Страсбург

4. Състав на Парламента

Френските компетентни органи уведомяват за назначаването на Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep и Karim Zeribi за членове на Европейския парламент на мястото на Kader Arif, Pascal Canfin и Vincent Peillon, считано от 16 май 2012 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep и Karim Zeribi заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност