Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. června 2012 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu

Příslušné francouzské orgány oznámily, že Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep a Karim Zeribi, kterými jsou nahrazeni Kader Arif, Pascal Canfin a Vincent Peillon, byli s účinností od 16. května 2012 zvoleni poslanci Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep a Karim Zeribi v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí