Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. juni 2012 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep og Karim Zeribi var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Kader Arif, Pascal Canfin og Vincent Peillon med virkning fra den 16. maj 2012.

Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep og Karim Zeribi deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik