Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2012 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy Francji powiadomiły o powołaniu Erica Andrieu, Jeana-Jacoba Bicepa i Karima Zeribiego w miejsce Kadera Arifa, Pascala Canfina i Vincenta Peillona na posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 16 maja 2012.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep i Karim Zeribi biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności