Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2012 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep och Karim Zeribi utsetts till ledamöter av parlamentet i stället för Kader Arif, Pascal Canfin och Vincent Peillon med verkan från och med den 16 maj 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Eric Andrieu, Jean-Jacob Bicep och Karim Zeribi fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy