Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2012 - Strasbourg

5. De politiska gruppernas sammansättning

Karim Zeribi hade anslutit sig till Verts/ALE-gruppen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy