Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 юни 2012 г. - Страсбург

7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента Minodora Cliveti и Alda Sousa.

Мандатът на Minodora Cliveti започва да тече от 18 май 2012 г., а този на Alda Sousa - от 9 май 2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност