Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2012 - Strasbourg

7. Valprövning

På förslag från utskottet JURI beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Minodora Cliveti och Alda Sousa.

Minodora Clivetis mandat började den 18 maj 2012, och Alda Sousas mandat började den 9 maj 2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy