Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

10. Puhemiehen ilmoitukset
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies antoi seuraavat ilmoitukset:

- oikeus- ja sisäasioiden neuvosto sopi torstaina 7. kesäkuuta 2012 menettelystä, joka koskee Schengenin arviointimekanismia ja johon sisältyy oikeusperustan yksipuolinen muuttaminen, mitä parlamentti ei voi hyväksyä. Useat poliittiset ryhmät esittivät asian puhemiehelle puheenjohtajakokouksen kokouksessa, ja puhemies pyysi neuvoston puheenjohtajaa antamaan asiasta julkilausuman huomenna klo 9.00;

- puhemies on lähettänyt Serbian uudelle presidentille Tomislav Nikolićille onnittelukirjeen, jossa hän kuitenkin kehottaa tätä olemaan kyseenalaistamatta tuomioita, jotka Kansainvälinen rikostuomioistuin on langettanut Srebrenicassa tehdyistä rikoksista;

- puhemies välitti parlamentille vuoden 1995 Saharov-palkinnon saajan Leyla Zanan kiitokset parlamentilta saamastaan tuesta. Zana sai vuonna 2010 tuomion Turkin terrorismin vastaisen lain nojalla. Puhemies pyysi parlamentin puolesta, että Leyla Zana saisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin;

- vuoden 2011 Saharov-palkinnon saajan Asmaa Mahfouzin oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa 17. kesäkuuta 2012 Kairossa. Puhemies pyysi komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajaa Catherine Ashtonia varmistamaan, että EU:n edustaja Egyptissä on henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö