Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2651(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0297/2012

Ingediende teksten :

B7-0297/2012

Debatten :

PV 11/06/2012 - 18
CRE 11/06/2012 - 18

Stemmingen :

PV 13/06/2012 - 9.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0246

Notulen
Maandag 11 juni 2012 - Straatsburg

18. Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan

Karel De Gucht (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, en Bernd Lange, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Daniel Caspary, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Yannick Jadot, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Elisabeth Köstinger, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Christel Schaldemose, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu en Malcolm Harbour, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jarosław Leszek Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jarosław Leszek Wałęsa en Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange en Gianluca Susta, namens de S&D-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over handelsbesprekingen tussen de EU en Japan (B7-0297/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 13.6.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid