Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2012 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Välkomsthälsning
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 10.Meddelanden från talmannen
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 15.Framställningar
 16.Anslagsöverföringar
 17.Arbetsplan
 18.EU:s handelsförhandlingar med Japan (debatt)
 19.Allmänna preferenssystemet ***I (debatt)
 20.Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Utvecklingssamarbete med Latinamerika (kortfattad redogörelse)
 23.Gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (kortfattad redogörelse)
 24.Skydd av kritisk infrastruktur: vägen mot global it-säkerhet (kortfattad redogörelse)
 25.Energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (140 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (155 kb) Närvarolista (50 kb) 
 
Protokoll (206 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy