Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 юни 2012 г. - Страсбург

4. Правно основание за механизма за оценка на Шенген (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Съвета: Правно основание за механизма за оценка на Шенген

Morten Bødskov (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, и Auke Zijlstra, независим член на ЕП.

Изказаха се: Cecilia Malmström (член на Комисията) и Morten Bødskov.

Изказаха се: Carlos Coelho и Morten Bødskov.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност