Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0385(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0172/2012

Rozpravy :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Zápis
Úterý, 12. června 2012 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

5. Hospodářský a rozpočtový dohled nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně ***I – Sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès a Elisa Ferreira uvedli zprávy.

Vystoupili: Margrethe Vestager (úřadující předsedkyně Rady) a Olli Rehn (místopředseda Komise).

Vystoupili: Tamás Deutsch (navrhovatel výboru EMPL), Frédéric Daerden (navrhovatel výboru EMPL), Marianne Thyssen za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, a Derk Jan Eppink za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Sampo Terho za skupinu EFD, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Barry Madlener nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone a Krišjānis Kariņš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès a Elisa Ferreira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 13.6.2012 a bod 7.5 zápisu ze dne 13.6.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí