Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0385(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0172/2012

Forhandlinger :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Afstemninger :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Protokol
Tirsdag den 12. juni 2012 - Strasbourg

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

5. Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet ***I - Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès og Elisa Ferreira forelagde deres betænkninger.

Talere: Margrethe Vestager (formand for Rådet) og Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Talere: Tamás Deutsch (ordfører for udtalelse fra EMPL), Frédéric Daerden (ordfører for udtalelse fra EMPL), Marianne Thyssen for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen og Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Sampo Terho for EFD-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Barry Madlener løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo og Andrew Henry William Brons.

Talere: Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès og Elisa Ferreira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 13.6.2012 og punkt 7.5 i protokollen af 13.6.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik