Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0385(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0172/2012

Arutelud :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Hääletused :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2012 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

5. Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas ***I – Esialgsete eelarvekavade seire ja hindamine ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès ja Elisa Ferreira tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Margrethe Vestager (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Tamás Deutsch (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Frédéric Daerden (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Marianne Thyssen fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Sampo Terho fraktsiooni EFD nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barry Madlener (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès ja Elisa Ferreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2012protokoll punkt 7.4 ja 13.6.2012protokoll punkt 7.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika