Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0385(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0172/2012

Debatten :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Stemmingen :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Notulen
Dinsdag 12 juni 2012 - Straatsburg

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

5. Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I - Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès en Elisa Ferreira leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Frédéric Daerden (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Marianne Thyssen, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, en Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sampo Terho, namens de EFD-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Barry Madlener, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès en Elisa Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 13.6.2012 en punt 7.5 van de notulen van 13.6.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid