Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0385(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0172/2012

Dezbateri :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Proces-verbal
Marţi, 12 iunie 2012 - Strasbourg

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

5. Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I - Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

Jean-Paul Gauzès şi Elisa Ferreira îşi prezintă rapoartele .

Au intervenit: Margrethe Vestager (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Tamás Deutsch (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Frédéric Daerden (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Marianne Thyssen, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, şi Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Sampo Terho, în numele Grupului EFD, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Barry Madlener, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Derk Jan Eppink, Corien Wortmann-Kool, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Barry Madlener, Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Marisa Matias, Jean-Marie Le Pen, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Marta Andreasen, Francisco Sosa Wagner, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Wolf Klinz, Jacek Włosowicz, Diogo Feio, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Edward Scicluna, Sławomir Witold Nitras, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, Markus Ferber, Alfredo Pallone şi Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Antonio Cancian, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Inês Cristina Zuber, Antonio Masip Hidalgo şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Olli Rehn, Margrethe Vestager, Jean-Paul Gauzès şi Elisa Ferreira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 13.6.2012 şi punctul 7.5 al PV din 13.6.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate