Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2051(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0182/2012

Ingivna texter :

A7-0182/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/06/2012 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0233

Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2012 - Strasbourg

6.3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: översvämningar i Ligurien och Toscana (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [COM(2012)0126 - C7-0078/2012- 2012/2051(BUD)], budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0233)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy