Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. června 2012 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

6. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi, Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2012: uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ke zmírnění následků povodní v Itálii (Ligurie a Toskánsko) v roce 2011 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.3. Využití prostředků z Fondu solidarity EU ke zmírnění následků povodní v Ligurii a Toskánsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2012/000 TA 2012 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)

6.5. Zpráva o definici nové politiky rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou [2011/2286(INI)] Zpravodaj: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012) (hlasování)

6.6. Zpráva o uznání a propagaci přeshraničních dobrovolných činností v EU [2011/2293(INI)] Zpravodaj: Marco Scurria (A7-0166/2012) (hlasování)

6.7. Ochrana kritické informační infrastruktury: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti (hlasování)

6.8. Spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí