Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - υπόδηση, Ισπανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μετά τις πλημμύρες στην Ιταλία (Λιγουρία και Τοσκάνη) το 2011. (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πλημμύρες στη Λιγουρία και την Τοσκάνη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: EGF/2012/000 TA 2012 – τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)

6.5. Έκθεση σχετικά με τη χάραξη μιας νέας πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική [2011/2286(INI)] Εισηγητής: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012) (ψηφοφορία)

6.6. Έκθεση σχετικά με την αναγνώριση και προώθηση διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ [2011/2293(INI)] Εισηγητής: Marco Scurria (A7-0166/2012) (ψηφοφορία)

6.7. Προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ψηφοφορία)

6.8. Συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου