Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. června 2012 - Štrasburk

13. Nejnovější vývoj na Blízkém Východě, včetně situace v Sýrii (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nejnovější vývoj na Blízkém Východě, včetně situace v Sýrii

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, a Véronique De Keyser za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezařazený, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake rovněž k případu Asmáy Mahfúzové, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser a Boris Zala.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu a Ewald Stadler.

Vystoupila Catherine Ashton.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí