Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. június 12., Kedd - Strasbourg

13. Legújabb fejlemények a Közel-Keleten, ideértve a szíriai helyzetet (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Legújabb fejlemények a Közel-Keleten, ideértve a szíriai helyzetet

Catherine Ashton (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Katharina Brantner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake, Aszmaa Mahfúz ügyéről is, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser és Boris Zala.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu és Ewald Stadler.

Felszólal: Catherine Ashton.

ELNÖKÖL:
László SURJÁN alelnök

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat