Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2012 m. birželio 12 d. - Strasbūras

13. ES politika dėl Vidurio Rytų, įskaitant padėtį Sirijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES politika dėl Vidurio Rytų, įskaitant padėtį Sirijoje

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu ir Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake – taip pat ir dėl Asmaa Mahfouz atvejo, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser ir Boris Zala.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu ir Ewald Stadler.

Kalbėjo Catherine Ashton.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.

Teisinė informacija - Privatumo politika