Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 juni 2012 - Straatsburg

13. Jongste ontwikkelingen in het Midden-Oosten, met inbegrip van de situatie in Syrië (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Jongste ontwikkelingen in het Midden-Oosten, met inbegrip van de situatie in Syrië

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, en Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Franziska Katharina Brantner, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake, eveneens over de zaak Asmaa Mahfouz, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser en Boris Zala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu en Ewald Stadler.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid