Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. junij 2012 - Strasbourg

13. Najnovejši razvoj dogodkov na Bližnjem vzhodu, vključno z razmerami v Siriji (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Najnovejši razvoj dogodkov na Bližnjem vzhodu, vključno z razmerami v Siriji

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorila sta José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, in Véronique De Keyser v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Franziska Katharina Brantner v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Kristiina Ojuland, Frieda Brepoels, Michał Tomasz Kamiński, Willy Meyer, Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Graham Watson, Hélène Flautre, Paul Murphy, Sari Essayah, Emer Costello, Marietje Schaake, tudi o primeru Asme Mahfouz, Tokia Saïfi, Richard Howitt, Frédérique Ries, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexandra Thein, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marek Siwiec, Emine Bozkurt, Norbert Neuser in Boris Zala.

Po "catch the eye" postopku so govorili Eija-Riitta Korhola, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Robert Atkins, Inês Cristina Zuber, Diane Dodds, Lena Kolarska-Bobińska, Sarah Ludford, Franz Obermayr, Elena Băsescu in Ewald Stadler.

Govorila je Catherine Ashton.

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov