Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 iunie 2012 - Strasbourg

14. Monitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo (dezbatere)
Stenograma

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Monitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Mariya Nedelcheva, în numele Grupului PPE, Ricardo Cortés Lastra, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Gay Mitchell, Véronique De Keyser, Jacek Włosowicz, Filip Kaczmarek, Marita Ulvskog, Michael Gahler, Peter Šťastný, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda şi Joachim Zeller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola şi Andres Perello Rodriguez.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, referitoare la monitorizarea alegerilor din Republica Democratică Congo (RDC) (B7-0280/2012);

- Charles Goerens şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE, referitoare la procesul de democratizare în Republica Democratică Congo (B7-0289/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE, referitoare la monitorizarea alegerilor din Republica Democratică Congo (B7-0290/2012);

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la procesul de democratizare în Republica Democratică Congo (B7-0291/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la monitorizarea alegerilor din Republica Democratică Congo (B7-0292/2012);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D, referitoare la monitorizarea alegerilor din Republica Democratică Congo (RDC) (B7-0295/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 13.6.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate