Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. juni 2012 - Strasbourg

16. Situationen i Tibet (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Tibet

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen.

Catherine Ashton tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 14.6.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik