Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 juni 2012 - Straatsburg

16. Situatie in Tibet (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Tibet

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 14.6.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid