Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2012 - Strasbourg

16. Situationen i Tibet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Tibet

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy