Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 12 юни 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Правно основание за механизма за оценка на Шенген (разискване)
 5.Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I - Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията - Заявление EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - Обувки, подадено от Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Проект на коригиращ бюджет № 2/2012: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка с наводненията в Италия (Лигурия и Тоскана) през 2011 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС - наводнения в Лигурия и Тоскана (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2012/000 TA 2012 — техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)
  
6.5.Доклад относно определяне на ново сътрудничество за развитие с Латинска Америка [2011/2286(INI)] Докладчик: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012) (гласуване)
  
6.6.Доклад относно признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в ЕС [2011/2293(INI)] Докладчик: Marco Scurria (A7-0166/2012) (гласуване)
  
6.7.Защита на критичната информационна инфраструктура — постигане на сигурност в световното кибернетично пространство (гласуване)
  
6.8.Сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Специален представител на ЕС за правата на човека (разискване)
 11.Годишен доклад относно правата на човека (разискване)
 12.Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие (разискване)
 13.Най-новите събития в Близкия Изток, включително положението в Сирия (разискване)
 14.Последващи действия след изборите в Демократична република Конго (разискване)
 15.Нова стратегия за Афганистан (разискване)
 16.Положението в Тибет (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (194 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (812 kb) 
 
Протокол (194 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (196 kb) Резултати от поименно гласуване (431 kb) 
 
Протокол (259 kb) Присъствен списък (73 kb) Резултати от гласувания (436 kb) Резултати от поименно гласуване (1001 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност