Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Podstawa prawna mechanizmu oceny Schengen (debata)
 5.Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej ***I - Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro ***I (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - obuwie, Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2012: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności w następstwie powodzi we Włoszech (Liguria i Toskania) w 2011 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: powodzie w Ligurii i Toskanii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2012/000 TA 2012 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  
6.5.Sprawozdanie w sprawie określenia nowej współpracy na rzecz rozwoju z Ameryką Łacińską [2011/2286(INI)] Sprawozdawca: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012) (głosowanie)
  
6.6.Sprawozdanie w sprawie uznania i propagowania wolontariatu transgranicznego w UE [2011/2293(INI)] Sprawozdawca: Marco Scurria (A7-0166/2012) (głosowanie)
  
6.7.Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej: działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (głosowanie)
  
6.8.Współpraca w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka (debata)
 11.Doroczne sprawozdanie w sprawie praw człowieka (debata)
 12.Negocjacje dotyczące traktatu ONZ o handlu bronią (debata)
 13.Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym sytuacja w Syrii (debata)
 14.Monitorowanie przemian demokratycznych w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 15.Nowa strategia dla Afganistanu (debata)
 16.Sytuacja w Tybecie (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (172 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (812 kb) 
 
Protokół (190 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (205 kb) Wyniki głosowań imiennych (439 kb) 
 
Protokół (227 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (405 kb) Wyniki głosowań imiennych (922 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności