Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 12. júna 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Právny základ mechanizmu schengenského hodnotenia (rozprava)
 5.Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I - Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) – žiadosť EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – obuv, Španielsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2012: rozpočtové prostriedky z Fondu solidarity EÚ určené na zmiernenie účinkov záplav v Taliansku (Liguria a Toskánsko) v roku 2011 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ – záplavy v Ligurii a Toskánsku (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2012/000 TA 2012 – žiadosť o technickú pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)
  
6.5.Správa o vymedzení novej rozvojovej spolupráce s Latinskou Amerikou [2011/2286(INI)] Spravodajca: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012) (hlasovanie)
  
6.6.Správa o uznávaní a podpore cezhraničných dobrovoľných aktivít v EÚ [2011/2293(INI)] Spravodajca: Marco Scurria (A7-0166/2012) (hlasovanie)
  
6.7.Ochrana kritických informačných infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej bezpečnosti (hlasovanie)
  
6.8.Spolupráca s partnermi za našimi hranicami v oblasti energetickej politiky (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva (rozprava)
 11.Výročná správa o ľudských právach (rozprava)
 12.Rokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami (rozprava)
 13.Najnovší vývoj na Blízkom východe vrátane situácie v Sýrii (rozprava)
 14.Opatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 15.Nová stratégia pre Afganistan (rozprava)
 16.Situácia v Tibete (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (172 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (812 kb) 
 
Zápisnica (185 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (177 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (428 kb) 
 
Zápisnica (225 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (405 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (986 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia