Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 juni 2012 - Straatsburg

3. Guinee-Bissau (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Guinee-Bissau

Het debat heeft op 23 mei 2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 23.5.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Guinee-Bissau (B7-0277/2012);

- Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Guinee-Bissau (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski en Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, over de militaire staatsgreep in Guinee-Bissau (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari en Ricardo Cortés Lastra, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Guinee-Bissau (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Guinee-Bissau (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guinee-Bissau (B7-0294/2012).

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 13.6.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid